Doelstelling

Het organiseren van gemeentelijke en/of regionale Veteranendagen, het uitvoeren van projecten en tevens een bijdrage te leveren aan erkenning en begrip voor Veteranen.

De Stichting Veteranendag Friesland dankt de bestuurders van de Provincie en deelnemende Gemeenten, Vriendenclub, Vrijwilligers, Begunstigers, Standhouders en haar Sponsors voor de medewerking, hun betrokkenheid en hun bijdrage aan de Regionale Veteranendag Friesland.

Comité van aanbeveling

  • De heer Drs. F.J.M. Crone, Burgemeester van de Gemeente Leeuwarden.
  • Kolonel-vlieger, D.J. Traas MSc., Commandant Vliegbasis Leeuwarden.
  • De heer Drs. M. Elands, Hoofd Kennis en onderzoekcentrum Veteranen Instituut.
  • De heer H. Groeneweg, Publiekconservator Fries Museum.