Het scholenproject is reeds in gang gezet, voor scholen is er de mogelijkheid om een 'voorlees veteraan' aan te vragen bij de stichting.

Tevens kan via het Veteraneninstituut een lesuur worden gevuld met een verhaal over de belevenissen van een Veteraan. U kunt hierover contact opnemen met de stichting (ZIE CONTACT).


DIT PROJECT WORDT MEDE MOGELIJK GEMAAKT DOOR:

Provincie Fryslân
Vriendenclub Stichting Veteranendag Friesland

photo

Projecten


Dit project wordt mede mogelijke gemaakt door:
Je Maintiendrai FONDS, St. Annaparochie
Vriendenclub Stichting Veteranendag Friesland

Het boek:

'Het was slechts oorlog' is geschreven aan de hand van een 15 tal interviews van Veteranen woonachtig in Friesland, die uitgezonden zijn geweest naar diverse Oorlogs- en Vredesmissies. Deze verhalen zijn uitgewerkt door een aantal studenten van de Stenden Hogeschool te Leeuwarden en rijk voorzien van foto's.

Het boek wordt uitgebracht door de Uitgeverij Van Wijnen te Franeker. Dit boek is bij voorintekening te bestellen (klik hier) bij de Stichting Veteranendag Friesland.

Dit boek zal later aan een aantal scholen (ruim 200) worden aangeboden als studiemateriaal om zo gestalte te geven aan de doelstelling van de Stichting, nl. begrip voor de veteranen.