VETERANENCAFE IN FRIESLAND

ELKE LAATSTE ZATERDAG VAN DE MAAND
MULTIFUNCTIONEEL CENTRUM CAMMINGHABUREN, LIEUWENBURG TE LEEUWARDEN
VAN 13.00 UUR TOT 18.00 UUR

HET VETERANENCAFE IS BEDOELD VOOR ALLE VETERANEN EN OUD-MILITAIREN VAN ALLE KRIJGSMACHT ONDERDELEN

Nadere inlichtingen: Hr. Jan Romkema, Tel.: 058-2661509

KOMT ALLEN