Veteranendag Friesland


Beste veteranen,

Trots kondigen wij aan dat wij de 13e veteranendag voor de Friese veteranen mogen organiseren.

Deze vindt plaats op 5 mei 2022, locatie Wilhelminaplein / Zaailand voor het Fries museum te Leeuwarden.

Deze dag organiseren wij in samenwerking met het Bevrijdingsfestival Friesland. Hiermee geven wij alsnog uitvoering aan de wens van 2020, in het kader van 75 jaar bevrijding.

U heeft nog niet allemaal een uitnodiging ontvangen. Dit komt omdat wij door Covid-19 later zijn gestart met de voorbereidingen. De gemeenten doen hun uiterste best om de uitnodigingen de deur uit te krijgen. Als u de uitnodiging heeft meldt u dan zo snel mogelijk aan.

De provincie Friesland en de meeste gemeenten in Friesland steunen ons ook dit jaar weer, er zijn echter ook gemeenten die ervoor kiezen om een alternatief aan te bieden aan hun veteranen, deze veteranen worden niet uitgenodigd voor de provinciale dag 5 mei.

Voor ons is het belangrijk dat veteranen hun verhaal kunnen vertellen. Daarom is er gekozen voor een open opstelling op het Wilhelminaplein, zodat het leggen van contacten makkelijker is. Vertel uw verhaal, anderen doen het niet, laat het niet verloren gaan. Om de smaak van weleer terug te brengen wordt er een Indische maaltijd op een echte veldkeuken gekookt, verzorgd door de collega’s van Legerkeuken.

De afsluiting wordt verzorgd door een optreden van het orkest van de Koninklijke Luchtmacht.

Wij kijken uit naar uw komst.

Stichting Veteranendag Friesland

Ere groet,

Rob Zwaaneveldt
Voorzitter SVF